Hopp til innholdet

Avtaler og priser

Vi har tre forskjellige avtaletyper du kan velge mellom: engangsavtale, standby-avtale og abonnementsavtale.

Engangsavtale

Når du har behov for en virtuell medarbeider en gang i blant, kan en engangsavtale med oss være løsningen.

Mange opplever hektiske dager med for stor arbeidsbelastning i høysesongen eller ved større lanseringer rundt høytider eller store arrangementer. Da kan det være aktuelt å leie inn en virtuell medarbeider for å ta noe av belastningen.

Du kan velge blant alle tjenestene vi tilbyr og bestemme hva du trenger hjelp med og hvor mange timer du behøver.

Hvis du har behov for en virtuelle medarbeider, men er usikker på hvordan ordningen vil fungere for deg i praksis, kan du prøve en engangsavtale før du inngår en mer bindende avtale.

Photo by <a href="https://unsplash.com/es/@isaacmsmith?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Isaac Smith</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/charts?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Standby-avtale

Photo by hannah joshua on Unsplash

Dette er den mest fleksible avtalen vår, og den er laget for deg som har et varierende behov for virtuelle medarbeidere.

Kanskje har du prosjekter som krever større innsats i perioder, eller kanskje opplever du plutselig sykdom i egen stab og trenger noen som kan stille opp på kort varsel.

Med standby-avtalen betaler du et lavt, fast månedsbeløp. Du betaler i tillegg for de timene du faktisk bruker, men du får en lav timespris.

Når du trenger en virtuell medarbeider, så får du raskt tilgang til en av våre medarbeidere. Du binder deg altså ikke til et fast månedlig timetall, men betaler bare for de timene du bruker fra måned til måned.

Abonnementsavtale

Har du et fast behov for virtuelle medarbeidere, kan vi tilby abonnementsavtaler.

Du bestemmer selv hvilke tjenester ditt abonnement består av, og du kan plukker fritt fra de aktuelle tjenestene i porteføljen vår.

Du kan velge mellom to abonnementsvarigheter: seks måneder eller ett år. Velger du et abonnement, får du selvfølgelig også reduserte priser hos oss.

Abonnementet fornyes automatisk ved utløp. Ønsker du ikke å videreføre abonnementet en periode til, må abonnementet sies opp med en måneds varsel.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@krakenimages?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">krakenimages</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/376KN_ISplE?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Prisliste

Oversikt over prisene våre per 1.1.2023.